Agarts

Blog studenta architektury

Otwarcie Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK

W dniu 23 listopada 2023r., mieszkańcy Urwitałtu będą mieli okazję uczestniczyć w uroczystym otwarciu Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej KUMAK. Ten nowoczesny ośrodek badawczy i edukacyjny, należący do Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, zostanie udostępniony dla wszystkich pasjonatów przyrody.

Historia tej placówki sięga 1970 roku, gdy Zakład Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął badania nad tematem “Przyrodnicze produkty gospodarki środowiskiem” na terenie Pojezierza Mazurskiego. W 1975 roku stacja terenowa przeniosła się z Łuknajna do Urwitałtu, stając się Bazą Terenową. W 2003 roku dzięki dotacji z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej przeszła modernizację, a w 2012 roku otrzymała imię prof. Kazimierza Albina Dobrowolskiego.

Fot. Korneliusz Kurek

W wyniku ewolucji potrzeb ochrony przyrody, zmian klimatycznych i postępu technologicznego, stacja terenowa przekształciła się w nowoczesne Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Kumak. W ramach tego projektu, powstały dwa nowoczesne budynki, wtapiające się harmonijnie w otoczenie.

Pierwszy z budynków to centrum edukacyjne, gdzie znajduje się interaktywna wystawa poświęcona ekosystemowi małych zbiorników wodnych. To miejsce nauki prezentuje żywe zwierzęta, rośliny i procesy zachodzące w środowisku, przyciągając różne grupy wiekowe. W budynku tym znajduje się również pracownia biologiczna, przeznaczona na warsztaty.

Drugi budynek spełnia funkcje dydaktyczne, zawierając laboratoria, salę seminaryjną oraz zaplecze noclegowe. To idealne miejsce do prowadzenia zajęć akademickich i badań naukowych z zakresu nauk o środowisku.

Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Kumak to nie tylko nowoczesne obiekty, ale także nowa jakość edukacji przyrodniczej i badań naukowych na Warmii i Mazurach. Otwarcie tego ośrodka to kolejny krok w harmonijnym łączeniu nauki, edukacji i przyrody.

Centrum KUMAK zostało zaprojektowane przez Biuro Architektoniczne Kwadratura z Warszawy.

Więcej informacji znaleźć można na poniższym filmie:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *